Dimityr Dimitrov Dimityr Dimitrov Потребител

Съкратена длъжност по време на майчинствоЖена ми беше в майчинство 35 мецеца, след което си използва полагаемия отпуск. Саге е време да се върне на работа, но работодателят и казва, че заеманата от нея длъжност е вече съкратена. Сега и предлага друга длъжност с много по-ниска заплата. Има ли работодателят това право и какво ще се случи ако тя не се съгласи на тези условия?Отговори

 • Здравейте,

  Ако жена ви не се съгласи с новите условия фирмата следва да я съкрати по чл. 328 ал.1 точки:
  1. при закриване на предприятието;
  2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
  3. при намаляване на обема на работата;
  по точка 2-ра или 3-та, защото това е реалната обстановка.
  Жена ви обаче е работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст и има Закрила при уволнение по чл.333 от Кодекса на труда.

  При прекратяваване на защитен служител по някоя от гореописаните причини фирмата е длъжна да поиска разрешение от Инспекцията по труда. Като на съпругата ви са длъжни да дадат копие от него.
  Ако въпреки това тя бъде освободена без задължителното разрешение, то тогава освобождаването и ще е незаконно и ще бъде отменено от съда.

  Предприятието ще дължи обезщетение за незпазено предизвестие ако не е спазило и срока за предизвестяване на служителката, че ще бъде освободена от конкретна дата.

  Поздрави!
  Адриана Ноева  Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
  1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->