Христина Маринкова Христина Маринкова Потребител

Отписване на неамортизиран ДМАФирма закупува машина за 1000 лева и веднага я продава за 1500 лева. Какви счетоводни операции се дават за изписване на машината, като тя не е амортизирана? Преобразува ли се ГДД?Отговори

 • Здравейте,
  в този случай машината се третира не като дълготраен материален актив, а като стока, тъй като е предназначена за последваща продажба. Счетоводното отчитане е:
  при заприходяване - Дт Стока 1000
  Кт Доставчик 1000

  при изписване - Дт Клиент
 • Здравейте,
  в този случай машината се третира не като дълготраен материален актив, а като стока, тъй като е предназначена за последваща продажба. Счетоводното отчитане е:
  при заприходяване
  Дт Стока 1000
  Кт Доставчик 1000

  при продажбата
  Дт Клиенти 1500
  Кт Приход от продажби 1500

  при отписване на стоката
  Дт Приход от продажби 1000
  Кт Стока 1000

  Не се правят преобразувания в ГДД - разхода и прихода са признати за данъчни цели по ЗКПО.

  за справка - СС 2(МСС 2), ЗКПО
  Поздрави,
  Венцислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->