Никола Чапаров Никола Чапаров мениджър

Плащане от чужбина при извършване на доставка в странатаЗдравейте,

извършвам доставка на стоки (текстилни материали) на фирма в България, която шие дрехи за износ (Франция). Материалите се плащат директно на мен, съответно издавам фактура към Франция, но стоката се доставя на българската фирма, която го влага в дрехи и го изнася. Кой член на ЗДДС да използвам, за да оправдая доставката? Фирмата ми е регистрирана по ДДС.

Отговори

 • Здравейте,

  Регистрираните по ЗДДС лица са длъжни при всяка извършена от тях облагаема доставка да начисляват ДДС в издаваните от тях фактури, посочвайки го на отделен ред. Единствено, в случаите, когато ставката на данъка е нулева или не следва да се начислява данък, данъчнозадължените лица са длъжни да посочат във фактурата основанието за това – член, алинея, точка, буква от закона или правилника за прилагането му.

  В описаната от Вас ситуация е възможно неначисляване на данък само ако извършите вътреобщностна доставка на стоки (ВОД). Това означава да извършите доставка на стоки, които ще тръгнат от България и ще стигнат до територията друга страна членка, като получателя по доставката трябва да e също регистриран за целите на закона в неговата си страна, тоест да ви даде ДДС номера си, който също ще посочите във фактурата.

  След като са налице характериските на посочената сделка и вие реално извършите ВОД, във фактурата която следва да издадете ще посочите 0% ДДС, а като основание за нулева ставка на данъка ще посочите чл.53, ал.1 от ЗДДС. Освен фактурата следва да се снабдите и с транспортни документи, с които да докажете транспортирането на стоките от територията на страната до територията на другата страна членка (виж чл.45 от ППЗДДС). И това трябва да стане до един месец, след като сте издали фактурата, в противен случай правото ви да прилагате нулева ставка на данъка отпада и следва да си самоначислите същия с протокол!

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->