зоя стоилова зоя стоилова експерт

Платен годишен отпуск от преди 2009 г.Служител има отпуск, натрупан за няколко години преди 2009 г. Същият е поканен по реда на чл.37а, ал.1 от НРВПО да разпредели отпуската си за тази календарна година, а също така и за предходните години. Колегата е разпределил отпуската си само за тази година, но не и за предходните (преди 2009). Работодателят има ли право да накара служителя да разпредели и ползва натрупани дни платен годишен отпуск за предходните (преди 2009 г.) години и как това да бъде отразено в писмен вид? Благодаря Ви за отделеното време.Отговори

 • Здравейте. Бих Ви посъветвал следното:
  Работникът предлага ползването на платения отпуск във времето. Работодателят е този, който го разрешава. Законът-КТ-предвижда използването не само на текущия размер на отпуска, но и този от минали периоди! Поради това:
  1.Работодателят/респективно неговия служител/ в конкретния случай определя в графика за отпуските времето както на текущия отпуск, но също и добавя съответния размер от минал период.
  2.Утвърждава графика и уведомява лицето за това.При евентуално несъгласие, изисква писмените обяснения от него!
  3.При приближаване на времето за ползване, изисква молбата за ползването на отпуска и така се гарантира за настъпването на събитието.
  4.При отказ от горното, или вписване в молбата на по-малък размер, прилага съдържанието на чл.173,ал.7, т.3 от КТ - Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:
  (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->