Diyana Chankova Diyana Chankova Потребител

Извънреден труд при сумирано отчитане на работното времеЗдравейте!
В предприятие със сумирано отчитане на работното време може ли бременна работничка да работи повече от 40 ч. седмично (например от понеделник до събота включително по 8 часа на ден) - тези съботи считат ли се за извънреден труд?Отговори

 • Здравейте.
  В Кодекса на труда има раздел Недопустимост на извънредния труд
  Чл. 147. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Не се разрешава полагане на извънреден труд от:
  2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от29.12.2009 г.) бременни работнички или служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро;
  Независимо дали сте дали устно или писмено съгласие за това!
  Инспекциите по труда контролират полагането на такъв труд.При проверка и установяване на нарушение тук, минималната глоба е 1500 лв.Възможно е да се констатира не едно, а няколко нарушения по полагането на извънреден труд, следователно и глобата ще е по-голяма.

  kazimirc4
 • Ок, но в случая не се нарушава принципа за максимална продължителност на седмичното работно време от 56 часа при СИРВ, спазени са и междуседмичната и междудневна почивка /съответно от 48 часа и 12 часа/.
 • Здравейте. Законодателят е предвидил специален режим на работа и почивка за бременните жени! Като на жена не би трябвало да обяснявам разликата във физиологията и възможните рискове за здравето на жената и плода ! Ако внимателно прочетете цитирания от мен член на КТ, ще забележите, че за разлика от другите случаи/в които по преценка на лицата те могат да полагат извънреден труд/за бременните жени има абсолютна забрана. Това изчерпва казуса, коментари тук са излишни.
  И един "нахален" въпрос - до труда на бременните ли опря Работодателят, за да си изпълни програмата ! Боже упази ?!

  kazimirc4
 • Здравейте! Благодаря, че се включихте, макар и с един излишен "нахален" въпрос. Надявам се да получа отговор и от специалист от сайта.
 • Здравейте.
  Независимо, че в сейта се изписва "Потребител", не съм такъв.Имам 30-годишна работа в сферата на трудовото право, осигурително такова,административно право.Кариера от н-к ТРЗ до директор, а също главен инспектор от ИТ. Обикновено поемам случаи, в които колегите и контролните органи не правят необходимото/или не могат/.Специализация в Софийски университет.
  Иначе съм любопитен какъв друг вариант биха дали колегите, който да защити Работодателя.!Бил съм и такъв.

  С уважение: Кр.Халачев
 • Здравейте,

  при сумирано изчисляване на работното време , максимално допустимото работно време е 56ч седмично.
  При сумирано изчисляване на работното време и работа „по график“ обикновено работниците и служителите почиват в различни дни от седмицата, поради това и работата през дните събота и неделя, когато те са работните дни по графика, не е извънреден труд. Само когато работното време се отчита подневно, тогава за работа през почивните дни – със събота и неделя, се счита че се полага извънреден труд.
  На въпроса дали може бременна работничка да работи повече от 40ч - само с нейно писмено съгласие.

  Поздрави,
  Д.Стойкова
 • Здравейте.
  До Денислава Стойкова (Професионалист). Колежке Стойкова, не подвеждайте потребителя ! Къде точно прочетохте възможноста за съгласие от бременните работнички ?
  Недопустимост на извънредния труд
  Чл. 147. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Не се разрешава полагане на извънреден труд от:
  1. работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст;
  2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) бременни работнички или служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро;

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->