Daniela Paneva Daniela Paneva Потребител

Оспорване на наказание - "Предупреждение за уволнение"Здравейте,
работя по трудов договор в едно предприятие. Днес ми се наложи да заведа детето си на лекар и закъснях за работа с един час. Директорът ме извика, за да търси обяснение, защо ме е нямало на работа. Аз му обясних причината. На края на деня ми връчи заповед за дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение". Това ме обиди, защото аз се смятам за образцов работник и досега нямам наказания, напротив - награждавана съм.

1. Искам да оспоря заповедта като незаконосъобразна, пред кого да я оспоря?
2. Какви възражения да направя срещу заповедта за наказание, така, че те да са основателни и да се отмени заповедта?
3. В какъв срок мога да оспоря заповедта?Отговори

 • Здравейте.При оспорване на наказание, наложено от работодателя, налице е трудов спор по смисъла на чл.357 от КТ. Той се решава от съда. Давностните срокове са както следва :
  Чл. 358. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове:
  2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) 2-месечен - по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение;
  Ако не сте наказвана до този момент, личното ми мнение е, че наказанието е прекалено. Имам въпрос - уведомихте ли лице от фирмата за наложилото се отсъствие ? Можеше ли прегледа да се осъществи в извънработно време ? На колко години е детето Ви ? Това би облекчило намеренията Ви. Бих Ви предложил следното:
  1.С изложение до директора да обясните здравословия проблем, добросъвестността си и да предложите да се отмени или намали наказанието Ви.Това би показало коректността Ви по казуса.
  2.При отказ, подайте искова молба в районния съд за отмяна на наложеното дисциплинарно наказание. Според мен вероятността за това е много голяма. Още повече, че болшинството съдии са жени и биха Ви разбрали по казуса.

  kazimirc4
 • Здравейте,
  колегата Халачев е описал подробно възможността да обжалвате решението на работодателя, но аз не виждам да сте описали дали сте получили Писмена покана и дали са Ви поискани писмени обяснения.
  Изготвянето на писмена покана, в която се известява служителя да даде писмени или устни обяснения и да предостави доказателства, в своя защита е задължително условие за изпълнение на процедурата за налагане на дисциплинарно наказание. Тази писмена покана се връчва срещу подпис, като се вписва и дата на предаването й.
  Това може да е основателна причина за отмяна на дисциплинарното наказание, ако го обжалвате, както е описал колегата Халачев.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->