Валентин Мирчев Валентин Мирчев Потребител

Oбезщетение при пенсиониране за осигурителен стаж и възрастПредстои пенсиониране на медицинска сестра по осигурителен стаж и възраст, работила над 10 години в извънбюджетната сфера на здравеопазването на трудов договор с медицински център, със статут на ООД. През тези години е получавала и пенсия по инвалидност. Дължи ли и се обезщетение по реда на чл.222 (3) от КТ? В какъв размер и срокове следва да се изплати.?Отговори

 • Здравейте.Дължите на лицето обезщетение по чл.222,ал.3 от КТ-6 брутни РЗ. Времето на изплащане е месецът след този на прекратяване на трудовото правоотношение.

  kazimirc4
  .
 • Здравейте,

  Потвърждавам становището на колегата – при прекратяване на трудов договор със служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и който е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж, се дължи обезщетение в размер на 6 брутни трудови възнаграждения, освен ако в индивидуалния или в колективен трудов договор на браншово равнище не са договорени по-благоприятни за служителя условия.

  Обезщетението се дължи в срока за изплащане на последното трудово възнаграждение, уговорен в трудовия договор.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->