Lidiq dzhineva Lidiq dzhineva секретар

Обезщетение за безработицаЗдравейте!
На 02.02.2015 година напуснах работа, поради неизплатени заплати и имам право на един месец обезщетение от работодателя. На 05.02.2015 година се регистрирах в Бюрото по труда. Сега искам да знам, кога трябва да се регистрирам в НОИ? Може ли това да стане преди 04.03.2015 година? От кога ми се полага обезщетението за безработица?Отговори

  • Здравейте,

    След като сте спазили седем дневния срок, за да се регистрирате като безработно лице в Агенцията по заетостта, то паричното обезщетение за безработица ще ви се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт подадено в тримесечен срок от датата на прекратяването.

    Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, то обаче се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт. Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на тези обстоятелствата (изплащането на обезщетение от работодателя) в срок до 7 работни дни. Изплащането се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия към датата на спиране период.

    Поздрави,
    Николай Иванов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->