Румяна Пекова Румяна Пекова технически организатор

Прекратяване на трудов договорЗдравейте,
Възнамерявам да прекратя трудовия си договор по чл. 327, ал.1, т.10 от КТ - преустановяване на дейността на ЕООД. Тъй като, поради смърт на управителя, няма кой да получи писменото ми изявление, се налага да го подам в Инспекцията по труда по адреса на управление на работодателя.
Законът предвижда проверка, извършена съвместно от контролните органи на ИТ, НОИ и НАП, която трябва да установи, че действително работодателят е преустановил дейността си. Трудовият договор се смята за прекратен от датата на завеждане на заявлението в ИТ, 

Как ще мога да се регистрирам като безработна в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни, след като проверката на горепосочените органи ще трае доста повече време?Отговори

 • Здравейте,

  Въпросът ви е много интересен,!
  Инспекцията по труда и Агенцията по заетостта са различни институции и задълженията са им строго определени.
  Тъй като Агенцията по заетостта ще приема документите ви за записване в бюрото по труда е редно към тях да отнесете въпроса си още преди да сте се обърнали към Инспекцията по труда. Редът и образците за приемане на документи във всяко ведомство е важен и всяко неизпълнение води до загуба на време и срокове.

  Желая ви успех!

  Адриана Ноева
 • Благодаря! Здраве и успех Ви желая!
 • Здравейте Румяна,

  За регистрация в дирекция "Бюро по труда" е необходимо да представите следните документи:

  1. документ за самоличност;
  2. документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;
  3. документи за придобито образование и/или квалификация;
  4. документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
  5. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд.
  6. документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране
  7. други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.
  8. Попълват се заявления-декларации по образец, бланки за които се предоставят на лицето на място, в бюрото по труда или могат да бъдат изтеглени от сайта на Министерството на труда и социалната политика.

  Тъй като към момента на регистрацията в бюрото по труда, все още няма да е излязло мотивираното решение на директорът на дирекция "Инспекция по труда" (чл. 7, ал. 1 от Наредба № РД-07-8 от 27 октомври 2010 г.), по данни на Агенция по заетостта при Министерство на труда и социалната политика, фактът на прекратяването следва да се удостовери чрез попълване на декларация по образец, в която следва да посочите датата, на която трудовото правоотношение е прекратено от Ваша страна. Тази дата следва да съвпада с датата на заявлението за прекратяване, внесено в Инспекцията по труда, тъй като правоотношението ще се счита за прекратено с издаване разпореждането за прекратяване от директора на дирекция "Инспекция по труда", но от датата на завеждане на заявлението в инспекцията по труда по седалището или адреса на управление на работодателя (чл. 327, ал. 2, изр. 2 КТ). За деклариране на неверни факти и обстоятелства, носите наказателна отговорност.

  Документите, удостоверяващи датата на прекратяване, ще можете да представите най-късно до дата определена за следващо посещение в дирекция "Бюро по труда".

  Официалният документ удостоверяващ трудовия стаж за лицата работещи по трудово правоотношение (основано на сключен трудов договор) е трудовата книжка. Тя винаги има публично удостоверително значение за вписаните в нея факти и обстоятелства и вписванията в нея се осъществяват само от оправомощените за това длъжностни лица, в кръга на службата им. Формата на трудовата книжка и редът за осъществяване на вписванията в нея са установени в Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Според Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (в сила от 01.01.2003г.), осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец.
  Датата на прекратяване на трудовото правоотношение трябва да бъде отразена и в трудовата Ви книжка.

  *Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Детелина Костадинова
 • Благодаря Ви много, Детелина!

  Поздрави,
  Румяна
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->