Светла Петкова Светла Петкова Потребител

Доставка на строителна услуга - подизпълнител извън ЕСБългарска фирма, регистрирана по ДДС в България има сключен договор за сроително-ремонтни дейности, като подизпълнител със сръбска фирма, регистрирана в Сърбия по ДДС. На сръбското дружество му е възложено строителство на сграда в Сърбия. Нужно ли е във фактурата, която издаваме към сръбския контрагент да бъде начислено ДДС ,като се има в предвид, че услугата е извършена извън територията на България, а именно в Сърбия, или попадаме в условията на чл.69, ал.2, т.1 от ЗДДС, при което не начисляваме ДДС във фактурата към контаргента и съответно отразяваме счетоводната операция след продажбите в колона 23?Отговори

  • Здравейте,

    В случай, че получателят на услугата има качеството на данъчно задължено лице, ще е приложима разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение на доставката следва да се определи там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. В този случай е приложима разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС и не се начислява данък. Доставката следва да се отрази в клетка 23 – "данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС на дневника за продажбите.

    Поздрави,
    Васил Байнашев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->