Иван Георгиев Иван Георгиев Потребител

Пенсиониране на трудоустроен работникСлужител който е навършил 65 години, има необходимият трудов стаж, но има решение на ТЕЛК за 50% трудоустроеност (цироза на черният дроб). Работодателят има ли право да го пенсионира поради навършени години за пенсия? Подлежи ли на санкция от инспекцията по труда? Какъв е редът да се пенсионира този работник по желание на работодателя и може ли инспекцията по труда да откаже пенсионирането му? Какви са правата на работодателя в този случай?Отговори

 • Здравейте,

  В най добрия случай може да поискате от него да бъде освободен по /чл.325 ал.1 т. от КТ/ по взаимно съгласие или трудовия му договор да бъде прекратен по ваша инициатива срещу уговорено обезщетение /чл. 331 от КТ/. Като минималната сума е 4-кратното брутно възнаграждение на работника и то следва да бъде изплатено в едномесечен срок, иначе освобождаването се счита за невалидно.

  Друг вариант е чл. 328 ал.1 т.
  11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
  12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

  За тези основания трябва да имате наистина основателни причини и доказателства.

  За основания като съкращаване на щат, затваряна на част от предприятието, липса на качества на работника, престой за повече от 15 работни дни или намаляване обема на работа трябва да поискате разрешение от Инспекцията по труда, защото работника е под защитата на чл. 333 от КТ.

  Подзрави,
  Адриана Ноева • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->