Vanya Mıhaılova Vanya Mıhaılova Потребител

Tрудов договор по чл.114Възможно ли е служител назначен по чл.114 да има всеки месец различни отработени часове и съответно да бъде осигуряван върху различно изработено възнаграждение?Отговори

 • Здравейте, Ваня,

  При работното време с променливи граници, изчисляването е подневно при нормална продължителност, но може да се установява и сумирано изчисляване -седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.

  Относно документите, които отразяват работното време, следва да имате предвид, че в Правилника за вътрешния трудов ред, следва да бъде отразена цялата информация относно:

  • началото и краят на работния ден;
  • редът за редуването на смените;
  • почивките по време на работа;
  • редът за отчитане на работното време;
  • времето на задължително присъствие в предприятието;
  • когато е уговорено променливо работно време;
  • времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато;
  • други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

  Вашия случай, предвид малкото информация, с която разполагаме, може да се приеме, че е препоръчително изчисляването да се осъществява посредством сумирано изчисляване на работното време. Това дава възможност за по-гъвкаво изчисляване на заетостта на работниците/служителите, които работят на сменен режим или по определен график.

  Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден (такъв е, когато е изрично упоменато в договора).

  В трудовия договор, задължително трябва да заложите минимална часова ставка и брой дни в седмицата, защото има императивно (законово) установено изискване за писмена форма на трудовия договор в Кодекса на труда, като в него задължително трябва да присъстват определени реквизити (чл.66, КТ):

  1. мястото на работа;
  2. наименованието на длъжността и характера на работата;
  3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
  4. времетраенето на трудовия договор;
  5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
  6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
  7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
  8. продължителността на работния ден или седмица.

  С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор.

  При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.

  Повече информация за законовите изисквания относно максималната продължителност на работното време и задължителните почивки, можете да откриете тук: http://balans.bg/8159-promjana-na-rabotnoto-vreme/#c7924

  За СИРВ на непълно работно време, можете да откриете информация тук:
  http://balans.bg/1538-deklaracija-1-nepylno-rabotno-vreme/

  За изплащане на възнаграждението при СИРВ, можете да откриете информация тук: http://balans.bg/1899-izplashtane-na-vyznagrajdenie-pri-sumirano-izchisljavane-na-rabotnoto-vreme/

  За начинът на установяване на СИРВ, можете да откриете информация тук: http://www.balans.bg/650-sumirano-otchitane-na-rabotno-vreme/

  Допълнителна информация за видовете работно време, можете да откриете тук: http://balans.bg/2844-rabotno-vreme/

  *Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Детелина Костадинова
 • Много благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->