Теньо Минчев Теньо Минчев Потребител

Напускане по време на предизвестие, при сключен договор по чл.68, ал.1, т.3Здравейте,
В момента съм подал предизвестие до работодателя ми по чл.325, т.1, което той отказа, като ме уведоми, че е съгласен молбата ми да е предизвестие по сключения между нас трудов договор. Договорът е по чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70, ал.1. Преминал съм 6-месечния срок на изпитване. В договора е заложено, че в случай на желание от страна на служителя да напусне, същият дължи 3-месечно предизвестие.

Наясно съм, че при сключване на постоянен трудов договор не дължа предизвестие съгласно чл.327, т.7а, но понеже не съм си намерил работа все още, а не мога вече да издържам на постоянния стрес на работното ми място, се надявах да удовлетворят молбата ми по взаимно съгласие. Възможно ли е по време на предизвестието, което тече в момента, сключвайки постоянен трудов договор да се възползвам от това и да напусна без да им дължа неустойка при неспазване срока му?Отговори

 • Здравейте,

  Основанието, което сте посочили за прекратяване на срочния трудов договор важи само ако предприятието с което сте сключили такъв отговаря на следните изисквания:
  - осигурява временна работа;
  - договоря се с работникът, че ще бъде изпратен във друго предприятие ползвател /или т.н. втора фирма която ще си наеме от първата работници/;
  - Предприятието, което осигурява временна работа, няма право да изисква от работниказаплащане на такса за съдействие за започване на работа в предприятието ползвател;
  - такива предприятия са в специален регистър в Агенцията по заетостта;
  - в трудовия договор по ал. 1 не могат да се уговарят клаузи, които забраняват или водят до невъзможност за възникване на трудово правоотношение между предприятието ползвател и работника;
  и ред други права и задължения.

  Ако вашата фирма няма горепосоченият статут не може да напуснете без да дължите обезщетение за неспазено предизвестие.

  Поздрави
  Адриана Ноева!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->