Даниела Мушева Даниела Мушева счетоводител

Справка за окончателния размер на самоосигуряващо се лице при личен трудЗдравейте!

Собственик на ЕООД е самоосигуряващо се лице - осигурява се на 420 лв с възнаграждение за личен труд месечно по 420 лв. Няма други доходи през годината. Възнаграждението получава през месеца, следващ месеца на полагане на труд (заедно със заплатите на работниците). При попълване на справката за окончателния размер в колона 4 за авансовия осигурителен доход се пише 420 през месеците на положен труд. В колона 5.2 за осигурителен доход като собственик в дружество коя сума се пише - начислена за месеца или изплатена през месеца? Когато осигуряването не е през цялата година (през целия месец) и възнаграждението се изплаща в следващия месец се получава разлика между начислени и изплатени.

Например - започва осигуряване на 01.10.2014 - 3 месеца по 420 лв. Изплатените обаче са през ноември, декември и януари 2015, тоест за 2014г. са 2 * 420 лв. Правилно ли е?Отговори

  • Здравейте,

    При осигурителните вноски, за разлика от данъка по ЗДДФЛ, първо се взема предвид дохода, върху който осигуровките са дължими. Моето мнение тук е, че в 5.2 трябва да впишете дохода, който е начислен за съответния месец.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->