Моника Иванова Моника Иванова Потребител

Дисциплинарно уволнениеИскам да напусна по здравословни причини по член 327, т.1 от КТ. Имам документ от лекар, но работодателят ми отказва да ми вземе документа и уведомлението. Каза, че ще ме уволни дисциплинарно и тези документи не му трябват. От тогава не съм ходила на работа. Какво да правя?Отговори

 • Моля посъветвайте ме какво да правя.Когато му звънях да го питам какво става с документите ми и кога ще си ги получа той отговори да си чакам писмото и че може да ме осъди за неспазване на трудовия договор.
 • Здравейте,
  Прилагам едно разяснение на Министерство на труда и социалната политика, в което е посочен редът, по който може да прекратите трудовото си правоотношение по здравословни причини, на основание чл. 327, ал.1, т.1 от КТ. Следва да представите необходимите документи, описани по-долу, както и да изчакате решението на работодателя, дали ще прекратите ТПО или ще Ви предложи подходяща позиция.

  РАЗЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 10.05.2012 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 327, АЛ. 1, Т. 1 ОТ КТ
  Въпрос:
  Искам да напусна по здравословни причини, поради заболяване. Необходимо ли е да представям някакви документи на работодателя?
  Отговор:
  В запитването си не посочвате основанието за прекратяване на трудовия договор. Поради това Ви уведомяваме, че съгласно чл. 327, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Това заболяване трябва да е установено със заключение на здравните органи - лекуващия лекар, ЛКК или ТЕЛК. Този документ следва да представите пред работодателя. Друго правно основание е предвидено в чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, съгласно който трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие: при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. При прекратяване на трудовото правоотношение на това основание е необходимо да се представи експертното решение на ТЕЛК.


  Източник: - официалния сайт на МТСП - http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/index.asp

  Поздрави,
  Доника Маринова


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->