Софка Велчева Софка Велчева Потребител

Декларация на работодател по граждански договорВ какви срокове и в какви случаи работодател декларира начислен и внесен данък на физическо лице по граждански договор?Отговори

  • Здравейте,

    Данъкът, който Възложителите по извънтрудови правоотношения (граждански договори) са задължени да удържат, в предвидените от закона случаи, се начислява при изплащане на хонорарите. А внасянето му става до края на месеца, следващ тримесечието, в който е удържан. Като в същия срок и се декларира с подаването на Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.

    Важно е да се знае, че за хонорарите изплатени през последното тримесечие на годината, без оглед на това, за кой период се отнасят възнагражденията, не следва да се удържа данък от Възложителя. Този ангажимент е прехвърлен на Изпълнителите по гражданския договор, които следва да внесат този данък с подаване на годишната си Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, в срок до 30-ти Април на следващата година.

    Поздрави,
    Николай Иванов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->