Веселин Христов Веселин Христов безработен

Фактуриране при бартерни сделкиИмам сключен договор за бартер на стоки между две ЕООД, регистрирани по ДДС. Доставчик 1 издава фактура на 01.03. за доставена стока. Доставчик 2 трябва ли да издаде веднага авансова фактура за стойността на фактурата на Доставчик 1? Aко стойността на стоките, доставени от Доставчик 2 на по-късен етап е по малка от стойността на фактурата от Доставчик 1, как трябва да се постъпи?Отговори

 • Здравейте, Веселин!

  Законодателят е регламентирал, че когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. Всяка от страните следва да издаде фактура за доставката, по която е продавач, респективно да начисли ДДС върху същата. Купувачът по тази доставката има задължение да заплати стойността и обратно.
  Съгласно чл. 130, ал. 3 от ЗДДС, доставката с по-ранна дата на възникване на данъчното събитие се смята за авансово плащане /цялостно или частично/ по втората доставка.
  В случая Доставчик 2 е получил авансово плащане от Доставчик 1 и е длъжен да издаде фактура за това не по-късно от 5 дни от датата на получаване на аванса, което е регламентирано в чл.113, ал.1 и 4 от ЗДДС.

  Относно втория въпрос, зависи каква е взаимната договореност между станите по договора за бартер.

  Поздрави,
  Петя Иванова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->