Diyana Chankova Diyana Chankova Потребител

Срок на договор и изпитателен срокЗдравейте!
Законово допустимо ли е сключване на Трудов договор, при който срокът на договора и изпитателния срок да съвпадат: напр. срочен ТД за срок от 6 месеца /с писмено искане на служителя/ и срок на изпитване отново 6 месеца, уговорен в полза на работодателя?Отговори

 • Здравейте,

  Ограниченията в КТ относно тези срокове са: не повече от 3 години срочен договор и не повече от 6 месеца изпитателен срок така, че аз не виждам пречка.

  Чл. 68. Срочен трудов договор се сключва:
  1. за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;
  2. до завършване на определена работа;
  3. за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа;
  4. за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
  5. за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.

  Чл. 70. Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

  Поздрави,
  Наталия Божанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->