Никол Атанасова Никол Атанасова оператор

Изчисляване на обещетение за второ майчинствоЗдравейте!
Бях в майчинство до Март 2015 год. Използвах правото си на 2 год майчинство. В момента съм в платен отпуск. Ако реша да забременея отново сега, на базата на какъв доход ще вземам обещетение и трябва ли да се върна за 1-2 мес на работа, за да си вдигна базата за изчисление на бъдещ болничен и последващо майчинство?Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно чл. 49, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

    Съгласно чл. 41, ал. 2, т. 4 КСО, за дните, включени в периода от 24 календарни месеца, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете. В чл. 49, ал. 2 КСО е предвидено, че при придобиване право на парично обезщетение за бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете, обезщетението е в размера, определен за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

    Денислава Стойкова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->