Diyana Chankova Diyana Chankova Потребител

Командировки в странатаЗдравейте,
има ли в наредба или законов текст, който да оказва до колко километра от населеното място, в което едно лице работи, се считат за командировка и се дължат съответно командировъчни пари и т.н.? Например, не се считат за командировани лицата, които изпълняват служебните си задължения в населени места в радиус от 50 км от местоработата си? Ако няма подобен текст в нормативен акт, има ли право работодателят във вътрешен акт на предприятието да направи такова уточнение?Отговори

 • Здравейте,

  нормативният акт, свързан с командироването на служители в страната е НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА. В същата наредба и по-точно чл. 6 са изброени случаите, в които лицата не се считат за командировани, като една от хипотезите е, че не се командироват служители, когато изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение, което означава, че всяко пътуване, свързно със съответното предприятие извън населеното място, където се намира то се счита за командировка и следва да се извърши процедурата по командироване на служителя.

  Поздрави!
 • T.e. независимо от това, че "другото населено място", където командироваме лицето се намира на 5 км. от мястото му на работа, му издаваме командировъно, изплащаме дневни и т.н.?
 • Здравейте,

  да точно така, щом е извън населеното място, служителят се командирова, стига да не попада в някое от изключенията на чл. 6 от наредбата. А щом се командирова, следва, че трябва да пуснете заповед за командировка и да му изплатите пътни, съответно дневни и квартирни, само ако остане да нощува в другото населено място, а ако лицето изпълнява своите задължения през по-голямата част от работното време своите задължения в другото населено място без да нощува може да му се изплатят дневни в размер на 50% от минимума или 10 лв. (50% от 20 лв.)

  Поздрави!
 • Здравейте,

  аз имам следното питане. Седалището на фирмата ни и офисът се намират във Варна. Наши служители по ТД са с работно място гр.Девня.
  Може ли да командироваме служител, работещ в гр.Девня до офиса -Варна със задача: Отчитане на разходни и др.документи, работна среща с управител и т.н. например
  Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->