Даниела Мушева Даниела Мушева счетоводител

ДДС при брак на незавършено производство в ССЗдравейте!
Как се процедира, когато имаме направени разходи за посеви, оран, препарати, но поради лоши климатични условия нищо не се е родило и не е прибрана продукция? Разбирам, че това е загуба за селскостопанското предприятие, но как стои въпроса от към ДДС? Трябва ли да се начислява ДДС на стойността на незавършеното производство? Ако да, разход ли е начисления ДДС? Също и какво е достатъчно за документална обосновка на ситуацията със съсипаната продукция и от кои органи?Отговори

 • Здравейте,
  вашият случай попада в хипотезата на чл 79 (3) от ЗДДС:
  чл. 79 (3) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
  Но тъй като продукцията е унищожена в резултат на непреодолима сила, корекция не се извършва - основанието е чл 80 (2):
  чл. 80 (2) Корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на:
  1. унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила, както и в случаите на унищожаване на акцизни стоки под административен контрол по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;

  Относно документирането на ситуацията - няма конкретен документ, който да бъде приложим тук, единственото нормативно изискването е да съдържа реквизитите по чл. 7, ал. 2 от ЗСч за вътрешен документ.

  Поздрави,
  Венцислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->