Иво Бояджиев Иво Бояджиев собственик

ДДС при услуги към Швейцарска фирмаБългарска фирма ще извършва програмистки услуги /доработване на софтуер и подобни/ на Швейцарска фирма. Мястото на изпълнение на услугата определя ли се от чл. 21, ал. 2 на ЗДДС - т.е. в Швейцария или някой друг член казва, че място на изпълнение е България?Отговори

 • Здравейте,

  както сте посочили и Вие, съгласно чл. 21 от ЗДДС -мястото на изпълнение се определя както следва:
  - Като основно правило ако получателят е данъчно задължено лице (т.е регистрирано по ДДС), мястото на изпълнение е в държавата, където е установен получателят – така наречените „бизнес към бизнес доставки”. Ако обаче получателят има постоянен обект (напр: склад, цех, офис и т.н.) в друга държава, за целите на който се ползва услугата, то мястото на изпълнение е в държавата на постоянния обект. В такива случаи, когато мястото на изпълнение е извън територията на България, българският доставчик не начислява ДДС, но има право на данъчен кредит за свързаните с доставката покупки. Ако получателят е установен в ЕС, той ще дължи ДДС по ставката в съответната държава чрез метода на самоначисляване на ДДС. Ако получателят е установен извън ЕС, той ще дължи ДДС, ако това е изискване на съответното местно законодателство.
  - Ако получателят е данъчно незадължено лице (напр: фондация или физическо лице, което не извършва стопанска дейност), то мястото на изпълнение на услугата е в държавата на доставчика на услугата (така наречените „бизнес към потребител доставки”). Ако услугата се извършва от постоянен обект, разположен извън държавата, в която доставчикът е основно установен, то мястото на изпълнение ще бъде в държавата на постоянния обект. В тези случаи доставчикът начислява ДДС по ставката на държавата, в която е установен (или има постоянен обект), т.е. за получателят няма задължение за самоначисляване на ДДС в неговата си държава.
  Изключение от последното правило са случаите, когато получателят – данъчно незадължено лице е установен извън ЕС и получаваните услуги са от т.нар. интелектуално естество (напр: консултантски, рекламни услуги, прехвърляне на права, патенти, лицензи, изработка на софтуер, обработка на данни и др.). В този случай мястото на изпълнение е в държавата на получателя, т.е. доставчикът не следва да начислява ДДС, а получателят ще се самообложи, ако местното законодателство изисква това.

  Поздрави,
  С. Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->