Генриетта Димитрова Генриетта Димитрова счетоводител

Услуги по изработка и поддръжка на интернет сайтовеФирма, данъчно незадължена по закона за ДДС, предлага услуги по изработка и поддръжка на интернет сайтове. Основен доход е от физически лица от държави, членки на ЕС. Има и сделки с физически лица от Щатите. Плащането става чрез epay. Еpay удържат такса за извършените от тях услуги, след това превеждат суми по българска фирмена сметка в лева. Няма регистриран касов апарат, т.к. всички плащания стават чрез банка.

Представляват ли този вид услуги електронни услуги и има ли нужда да се регистрира по закон за ДДС, а имено MOSS? С какъв счетоводен документ, освен фактура, е възможно да се отчитат приходи на фирмата и съответно той да е вписан в справка-декларация по ДДС?Отговори

  • Здравейте,
    в § 1, т. 14 от ДР на ЗДДС е регламентирано в конкретика понятието "услуги, извършвани по електронен път".
    Съгласно чл. 21, ал. 6 мястото на изпълнение при доставка на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където това лице е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване.
    В случай, че извършваните от Вас услуги, попадат в дефиницията на такива, извършвани по електронен път, и имайки предвид, че мястото на изпълнение на тези услуги не е на територията на РБългария, ще е необходимо да извършите регистрация за целите на ДДС съобразно праговете, регламентирани в законодателството на държава от ЕС по място изпълнение. Режимите "В Съюза" и "Извън съюза" и отчитането им, чрез MOSS не са задължителни за прилагане, но дават възможност за регистрация и администриране на ДДС само в една държава, НО спазвайки законодателството на държавата по място на изпълнение, по отношение определяне и изискуемост на данъчното задължение.

    Относно документирането - съгласно чл. 119, ал. 1 от ЗДДС за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, се съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->