Даниела Мушева Даниела Мушева счетоводител

Услуга по монтаж в ИталияЗдравейте!

Фирмата ни продава дограма в Италия. Регистрирани сме по ЗДДС, клиента ни също е регистриран в Италия. Досега издавахме фактура за доставка на дограмата, транспорта е наш, командироваме шофьори на трудов договор от фирмата. Сега клиента иска да извършваме и монтажа на дограмата, която му продаваме.

Не съм сигурна в оформянето на тази дейност. Надявам се вие да ми кажете дали разсъждавам правилно.

Командироваме лицата с цел превоз и монтаж. Монтира се на различни малки обекти за кратко време. Командировката е до 10 календарни дни с пътуването. Възможно е някое от командированите лица след кратка пауза да бъде командирован за още до 10 дни, но няма да се съберат над 30 календарни дни командировка без прекъсване. Мисля, че така няма да имаме някакви промени в осигуряването на командированите лица. Фактурираме дограма и монтаж отделно или заедно - не знам как е по-правилно. Ако са отделно, монтажа влиза ли във VIES - декларацията. Не съм сигурна дали не пропускам още нещо по сделката.Отговори

 • Здравейте,

  Редът и условията за командироване на физически лица в чужбина е регламентиран в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).

  В чл.121(2) от Кодексът на труда е посочено, че работодателят може да командирова работник или служител за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Този срок може да бъде превишен само с изричното писмено съгласие на работника или служителя. За периода на командировката лицата имат право да получат освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари, чийто размер и условия за отпускане са определени в НСКСЧ.


  Според чл. 7 ал.5 от ЗДДС доставката на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика не е вътреобщностна доставка.

  В чл. 17, ал. 4 е посочено: Място на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, където се монтира или инсталира стоката.

  От тук следва, че фактурата, която издавате трябва да е без ДДС. Също така трябва да посочите, че данъкът е дължим от получателя.

  Поздрави,

  Камелия Стойнева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->