Зоя Йорданова Зоя Йорданова Потребител

Допълнителен резервЗдравейте!

Може ли средствата натрупани в "Допълнителни резерви" да бъдат използвани за закупуване на ДМА и ако "да", какви ще бъдат счетоводните операции?Отговори

 • Здравейте,
  средствата, натрупани в Допълнителни резерви са част от пасива на баланса и няма как да ги използвате за разплащане. Когато придобивате един актив, то тази покупка ще породи намаление на друг актив, например "Парични средства" или увеличение на пасив, например "Задължение към доставчици", в този смисъл няма как да използвате Допълнителните резерви за разплащане.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • Благодаря за отговора!
  Ще си позволя да Ви задам още един въпрос:
  Имаме доста голяма сума в "Неразпределена печалба от минали години" и съответното количество парични средства, нямаме загуба за покриване, раздавали сме дивиденти. Има ли друг начин за намаляне сумата по сметката?
  Благодаря предварително!
 • Здравейте,
  неразпределената печалба може да се използва за покриване на загуби, за разпределяне на дивиденти, за увеличаване на основен капитал или формиране на резерви. Разбира се, може да се намаля и при установяване на счетоводна грешка.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • Благодаря Ви!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->