христо христов христо христов Потребител

Обезщетение при пенсиониранеПенсионирал съм се при наличие на стаж и възраст през 2010 г. с 17 години непрекъснат стаж във фирмата. Уволниха ме на 23.12 за да се пенсионирам и ме назначиха отново на 02.01. Оттогава досега продължавам да работя. При пенсионирането си не съм получил допълнителните шест заплати за непрекъснат стаж във фирмата. Ако сега напусна работа имам ли право на тези допълнителни заплати, които не съм получил при пенсионирането?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда "При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

  За да възникне право на обезщетение на това основание, трябва да са налице няколко предпоставки:

  - прекратяване на трудовото правоотношение, независимо на какво основание,

  - към момента на прекратяването работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  Тоест във Вашия случай няма пречка, ако до този момент не сте получавал такова обезщетение, то да Ви бъде изплатено при прекратяване на настоящия Ви трудов договор.

  Ако работодателят откаже да изплати обезщетението или не изчисли правилно неговият размер, в следствие на което работникът се почувства ощетен, работникът разполага с 3-годишен давностен срок за предявяване на правата си по съдебен ред. Срокът започва да тече от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред (чл. 358, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 2 от Кодекса на труда).

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • Здравейте,
  Има ли давност обезщетението по чл.222, ал.2 от КТ, при пенсиониране - без прекратяване на трудовия договор?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->