Stanislav Milev Stanislav Milev учител

Осигурителен стаж по граждански договорЗдравейте!
Жена ми работи на Граждански договор към Поземлена комисия, гр. Банкя, от м. април 1992 г. до м. септември 1999 г. На подадена молба към общината, да й издадат документ, че е работила и е била осигурена, общината отговори, че архивът е унищожен и няма как да й издадат такова удостоверение без разплащаделните ведомости.

Как може да се докаже осигурителен стаж за посочения период за пенсиониране?Отговори

  • Съгласно чл. 41 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, осигурителният стаж и осигурителният доход на лицата, работещи без трудово правоотношение, се установяват с осигурителни книжки, в които се посочват времето, през което лицата са били осигурени, и доходът, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски.
    Данните за осигурителен стаж и осигурителен доход се съдържат в информационната система/регистрите на НОИ.

    Ако съпругата Ви разполага с копия от гражданските договори, сметки за изплатени суми или други удостоверителни документи /например годишни данъчни декларации, които би следвало да е подавала в НАП/ може да предостави съответната документация в НОИ с цел изготвяне и заверка на осигурителна книжка.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->