Михаела Шишкова Михаела Шишкова продавч консултант

Договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТЗдравейте,
Възможно ли е на лице, назначено на работа по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - до завръщане на титуляра, трудовият договор да бъде променен отново на срочен по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, вместо на безсрочен, ако титулярът напусне работа? Как се постъпва, ако титулярът напусне работа?Отговори

 • Здравейте,

  ако в периода, в който замествате отсъстващ работник, неговия договор бъде прекратен, то тогава се прилагат разпоредбите на КТ и по- специално чл. 69, който урежда промяната на един договор от срочен в безсрочен.

  Най- общо в чл. 69 от КТ се казва, че трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако са изпълнени две условия:
  - работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя;
  - длъжността е свободна.

  Поздрави,
  С. Колев
 • Благодаря Ви за отговора, но се интересувам ако длъжността остане свободна а работодателя не харесва заместника има ли възможност да го освободи и на какво основание.
 • Разбира се, с изтичане срока на договора - той следва да бъде прекратен. Договорът би преминал в безсрочен, само ако работодателят не възрази. Като при прекратяване може да се използват някои от основанията в чл. 325 от КТ.

  Поздрави,
  С. Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->