цветелина апостолова цветелина апостолова готвач

Ползване на целия отпуск наведнъжОт октомври миналата година работя в една частна фирма. Дойде сезонът на отпуските и аз, както всеки млад човек бих искала да си използвам полагаемата ми се платена отпуска. След поредния разговор с моят работодател, в който обеснявам, че искам да си взема цялата отпуска, той ми казва че може да ми даде само 6-7 дена.

Мога ли да си взема цялата отпуска от 20 работни дни наведнъж или зависи колко дни е склонен да ми даде работодателят? Има ли някакво изчисление за дните, които ми се полагат да почивам до момента?Отговори

  • Здравейте. Изяснете си има ли във фирмата утвърден график за отпуските за 2015 г и Вие колко дни и кога следва да ползвате ?!Към момента е в действие
    Чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Данните, които се съдържат в графика, и редът за неговото изменение се уреждат с наредба на Министерския съвет. Съветвам Ви да се позовете пред работодателя на този текст. Съобразно констатираното наличие или липса на график за отпуските, може да се предприеме следващата стъпка.

    kazimirc4
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->