Елена Матеева Елена Матеева Kreston BulMar Професионалист

Внос от Украйна с купувач английска фирмаПолучена е митническа декларация, в която изпращача е украинската фирма У, а получател е българската фирма Б. В инвойса продавач е У, купувач е английската фирма А, а получател е българската фирма, тоест ние. Транспорта е на отделна фактура от А към Б. Сега очакваме да получим инвойса с префактурирането от А към Б. Задължението при нас обаче стои не към А, а към У, тъй като е осчетоводена Митническата декларация, а не инвойса. Правилно ли е това или трябва да коригирам доставчика от У на А? Как стои въпроса със самоначислението относно фирма А, при положение, че в МД е включен и транпорта? Действителното плащане на стоката е в брой на Украинската фирма.Отговори

 • Здравейте,

  Първият инвойс, който У издава на А няма отношение към Вас, тъй като не е издаден на Вас.

  Осчетоводявате митническата декларация като заприхождавате стоките

  Дт 304
  Дт 4531
  Кт 457 /Разчети с митници/
  За транспорта може в същия запис по 304 да отразите и сумата на транспорта и да формирате дължимото ДДС.

  Фактурата от А, в която Вие фигурирате като получател отразявате така:

  Дт 457 с размера на задължението за стоките
  Кт 401


  По същия начин отразявате транспорта, така по кредита на 457 ще остане само сумата на ДДС-то.

  По отношение на получената услуга по международен транспорт на стоки, по принцип се издава протокол, в който на основание чл. 30, ал. 1 ставката на данъка е 0%, а протоколът се отразява в дневник покупки и дневник продажби.
  По отношение на плащането е редно да си закриете задължението към Английската фирма, независимо че плащате на трето лице.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->