galina baleva galina baleva Счетоводство счетоводител

Прекъсване на отпуск по майчинство за гледане на дете до 2 годишна възраст.Майка, която е в отпуск по майчинство, желае да даде детето си два месеца преди изтичане на срока от 2 години на детска ясла.

Въпросите ми са следните:
1. Какви документи и в какъв срок се представят пред работодателя и НОИ?
2. Какъв е размерът на обезщетението, което получава майката от НОИ ако не започне веднага работа, а изчака срока от 2 години?
3. Ако реши майката да напусне работа, може ли да отиде на борсата?Отговори

 • Здравейте,

  1. Подавате заявление до работодателя, че желаете да се върнете на работа и с него уточнявате от коя дата. След като имате датата на започване на трудова дейност следва да попълните приложение №12 за НОИ/ декларация за промяна на обстоятелствата/, която работодателя следва да подаде най-късно в тридневен срок в НОИ датата ви на започване на работа.
  2. При връщане на работа имате право на 50% от обезщетението за отглеждане на дете, което за 2015 е 170.00 лв. до навършване 2 години на детето. За тази цел се попълва декларация №4 на основание чл.54 от КСО и работодателят я подава в съответното ТП на НОИ до 15-то число на следващия месеца, ако в предишният сте се върнали на работа.
  3. Ако по ваше желание прекратите трудовият си договор ще може да ползвате обезщетение за безработица на минимална ставка в размер на 7,20 лв за 2015 за всеки работен ден в продъжение само на 4 месеца.

  Поздрави,

  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->