Валерия Иванова Валерия Иванова Потребител

Освобождаване по чл. 331Ако дъщеря ми бъде освободенa от рaботa по чл. 331, имa ли ли прaво дa отиде в бюрото по трудa и зa колко месецa ще получaвa обещетение? Имa 4 години трудов стaж и е пенсионеркa по болест - 1 групa.Отговори

 • Здравейте,

  размерът на паричното обезщетение за безработрица се определя по реда на
  чл. 54б от Кодекса за социално осигуряване (КСО), в който изрично са опоменати - в кои случаи се дължи минимален размер на обезщетение (за 2015г. - 7,20лв./ден) за минимален срок (за 2015г. - 4 месеца). Това са случаите, когато трудовият договор е прекратен на следните основания:
  - чл. 325, т. 1 и 2,
  - чл. 326 и 330 от Кодекса на труда,
  - чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5,
  - чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител,
  - чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  - чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи - чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони
  - Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца;
  С други думи щом договорът на Вашата дъщеря е прекратен на основание чл.331 от КТ, който очевидно не попада в изключенията на чл. 54б, ал.3 и ал.4, тя следва да получава обезщетение за срок, изчислен на база трудовия стаж, и в размер, определен от осигурителния й стаж.

  Поздрави,
  С. Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->