Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

ДДС дерегистрация и повторна регистрацияЗдравейте,
Изпитвам затруднения в тълкуването на закона по ДДС относно следния казус:
При дерегистрация по член 176 от ЗДДС с последен период юли, кой трябва да ни е 1-ят данъчен период от повторната регистрация, за да попаднем в хипотезата на чл.111 от ЗДДС?

5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при дерегистрация по чл. 176 и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период - за стоките и услугите, които се били налични, както към датата на дерегистрацията, така и към датата на последващата регистрация.Отговори

 • Здравейте,

  Чл. 111, ал. 1 от ЗДДС казва, че предприятието извършва доставка на стоки и/или услуги към датата на дерегистрация, ако е ползвало данъчен кредит за тях. Няма да попаднете в тази хипотеза, а в хипотезата на ал 2, т. 5 от същия член, ако:
  1) дерегистрацията по ЗДДС е станала през юли
  2) повторната регистрация по ЗДДС е станала в юли
  3) активите, налични към датата на дерегистрацията по ЗДДС са налични към датата на повторната регистрация по ЗДДС - това означава в периода между датата на дерегистацията и датата на повторната регистрация да не сте извършили доставки на активи, които сте притежавали към датата на дерегистрация и за които сте ползвали данъчен кредит при придобиването им.

  Поздрави,
  Самуил.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->