Petq Dukova Petq Dukova Потребител

Подаване на декларация Образец 1 на осигурено лице с прекратена регистрация (починал служител)Служител в гимназията почина на 28.06.2015. В деловодството ни, на 30.06.2015г. е представен препис-извлечение от акт за смърт. Със заповед на директора на основание чл.325, ал.1, т.11 от КТ е прекратено трудовото правоотношение на лицето, считано от 01.07.2015г. и е подадено по чл.62, ал.5 от КТ - Уведомление към НАП.

С прекратяване на провоотношението, починалият служител има неизползван платен годишен отпуск, които отпуск на 29.07.2015г. е изплатен по равно на наследниците му.

С електронен подпис е подадена информация за период: м.07.2015г., протокол –приложение №5 към чл.6, ал.6 от Наредба Н-8 на всички служители. След приемане на информацията, електронната система връща съобщение: „Не може да бъде приета декларация на осигурено лице с прекратена регистрация." Обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ е начислено и изплатено в м.07.2015г., и следва да бъде подадена декларация Образец 1, но системата не дава тази възможност.

Какви действия трябва да се извършат и в какъв срок, за да бъдат спазени законовите разпоредби? Ще бъдем ли в нарушение, ако не бъде подадена декларация Образец 1 на починалия служител за м.07.2015г?Отговори

 • Здравейте,

  При прекратяване на трудовото правоотношение със служителя трябва да бъде начислено и обезщетението за неизползваният платен отпуск по чл.224 ал.1 от КТ!
  Вие сте прекратили трудовият договор от 01.07.2015, следователно това е първият ден в който лицето не е работа.
  Стойността на обезщетението следва да бъде начислено през юни 2015, с което да подадете и последната информация за служителя. Би следвало да коригирате данните за месец юни/2015.

  Поздрави,
  Адриана Ноева.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->