Елица Петрова Елица Петрова Експерт

Изплащане на неизползван платен годишен отпуск при промчна на длъжността при същия работодателЗдравейте,
Предстои ми връщане на работа след 2-годишен отпуск по майчинство. В момента водя преговори с работодателя ми за промяна в заеманата позиция (касае се за запазване на йерархичното ниво, но промяна в естеството на работа).

В тази връзка, моля за становище, възможно ли е работодателят да изплати неизползвания ми отпуск, предвид, че КТ предвижда това да се случва единствено при промяна на работодател? Ако не, то може ли работодателя да ме задължи преди фактическото си връщане на работа да подам молба за ползване на този отпуск? Ако реша да не го ползвам, ще го изгубя ли, предвид възможността за прехвърляне в 2015 г. само на 10 дни?Отговори

 • Здравейте,

  На основание чл. 178 от КТ – Забранява се компенсиране на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото праоотношение.
  След завръщане от отпуск по майчинство по реда на чл. 164 Ви се полагат 40 раб. Дни платен отпуск за двете години майчинство които се ползват в 2015 г. след завръщането ви на работа. Тези дни се считат отложена отпуска по реда на чл. 176 ал.1 т. 2
  Отлагане на ползването
  Чл. 176.(Изм. -ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. и доп., бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. и доп., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г., изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.)
  (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:
  1. работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;
  2. работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.
  Съгласно това тази отпуска вече веднъж отложена по реда на чл. 176 ал.1 т.2 не може повече да се отложи, за нея тече давностен срок по реда на чл. 176а, ал.2 и давностният срок във вашият случай е 31.12.2017 година.
  Вие може да си отложите текущата отпуска за 2015 година която ще имате след връщането ви от отпуск по майчинство.
  Но имайте в предви че работодателят също има право да ви пусне в отпуск със заповед по реда на чл. 173 ал. 4 за отложената отпуска от 40 дена.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->