Екатерина Чакърова Екатерина Чакърова счетоводител

Елементи на брутното трудово възнаграждение при изплащане на обезщетение при пенсиониране на учителСпоред чл.222, от Кодекса на труда работодателят дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за 2 месеца при прекратяване на трудовите правоотношения с работник или служител, придобил право на пенсия. Ако лицето е работило при същия работодател през последните 10 г. от трудовия си стаж, дължимото обезщетение е брутното трудово възнаграждение за 6 месеца. Според сключен КТД за системата на Народната просвета размерът на брутното трудово възнаграждение е за 8 месеца. Брутното трудово възнаграждение включва основна заплата и допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Въпросът ми е, следва ли да бъде включена сумата за професионална - квалификационна степен (ПКС), ако учителя има такава?Отговори

 • Здравейте г-жо Чакърова,

  обезщетението по чл. 222, ал. 3 се определя на база брутното трудово възнаграждение, както сте посочили. Структурата на брутната работна заплата е определена в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, по-конкретно в чл. 3. Там е посочено, че брутната заплата се състои от основната работна заплата и допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредба, друг нормативен акт или допълнителни възнаграждения, определени в индивидуален или колективен трудов договор.
  Всичко останало, което е възнаграждение с непостоянен характер или е взето решение например за разпределяне на коледен бонус, не се включва в брутното трудово възнаграждение, за целите на определяне на това обезщетение.
  Когато имате допълнително възнаграждение за професионална квалификационна степен, то е с постоянен характер към основното възнаграждение и следва да се включи в базата за определяне на обезщетението по чл. 222 от КТ.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->