Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Основания за Начисляване на ДДС със Ставка 0%

Публикувано на: 21.10.2010

• чл.53 от ЗДДС – вътреобщностна доставка на стоки; данъкът се дължи от получателя;

• чл.28 от ЗДДС – износ на стоки извън ЕС;

• чл.29 от ЗДДС – международен транспорт на пътници;

• чл.30 от ЗДДС – международен транспорт на стоки извън ЕС;

• чл.31 от ЗДДС – доставка, свързана с международен транспорт;

• чл.32 от ЗДДС – доставка, свързана с международен стоков трафик;

• чл.33 от ЗДДС – доставка по обработка на стоки;

• чл.34 от ЗДДС – доставка на злато за централни банки;

• чл.35 от ЗДДС – доставка, свързана с безмитна търговия;

• чл.36 от ЗДДС – доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници;

• чл.140 от ЗДДС – доставка на обща туристическа услуга с място на изпълнение извън ЕС;

• чл.173 от ЗДДС – доставки, освободени от облагане по силата на международни договори;

• чл.173 от ЗДДС – доставки, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институции на Европейския съюз.


_____________________________________________________________________________________

Настоящата публикация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Крестън БулМар предоставя счетоводни, бизнес, финансови, инвестиционни, правни, данъчни или други професионални консултации или услуги. Тази публикация не замества предоставянето на подобни професионални съвети или услуги, нито следва да бъде използвана за основа на каквото и да е решение или действие, което може да повлияе на Вашите финанси или бизнес. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант. Крестън БулМар не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, претърпени от лице, осланящо се на настоящата публикация.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->