Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

ДДС дневници при международен транспорт



Здравейте,

При транспортна услуга извършена от българска фирма с клиент ДЗЛ от Европейски съюз и маршрут България - Турция, какво е основанието за неначисляване/нулева ставка на ДДС и в коя графа се попълва фактурата в дневник продажби?



Отговори

 • Здравейте,

  Тъй като в запитването си не уточнявате дали става дума за транспорт на пътници или на стоки, ще допусна, че говорим за транспорт на стоки.

  При извършена транспортна услуга от доставчик българска фирма на клиент ДЗЛ от държава-членка на ЕС се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3, която гласи:
  Мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3.

  Във Вашия случай е приложим чл. 21, ал. 2:
  (2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

  Така основанието за прилагане на 0 % ДДС във фактурата към клиента ще бъде чл. 21, ал. 2 - място на изпълнение извън България, данъкът е дължим от получателя. Тъй като клиентът е ДЗЛ от ЕС трябва да разполагате с валиден VAT номер на клиента, който да е проверен по електронен път чрез VIES системата. Фактурата се отразява в колона 22 на Дневник Продажби, като в конкретния случай се подава и VIES декларация.

  Поздрави,
  Десислава Христова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->