Maria Todorova Maria Todorova Счетоводство счетоводител

Протокол по чл.117ЕООД, регистрирано по ДДС получава фактура от физическо лице от Сърбия за разработка на софтуер за 100 долара с дата 31.08.2015г. Издаваме Протокол по чл.117 с датата на фактурата 31.08.2015 и начисляваме данък (на основание чл.82) За кой месец в Дневника за продажби следва да включим Протокола? Задължително ли е да го включим в Дневника по покупки в колона 9? Кой курс на долара ползваме за превалутирането?Отговори

 • Здравейте,

  съгласно чл. 82 от ЗДДС - Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6. В този случай сте длъжни да си самоначислите ДДС чрез протокол по чл. 117, който трябва да влезне и в двата дневника:
  1. В дневник покупки - в колона 9, в която се посочва ДО и стойността на начисления данък и
  2. В дневник продажби - колона 14, в която се посочва ДО и колона 15, в която посочвате стойността на начисления данък.

  За осчетоводяване на разчета във валута се използва централният курс на БНБ към датата на издаване на фактурата, като е напълно възможно при изплащане на задължението в последващ период да възникне курсова разлика, която също следва да бъде осчетоводена.

  Поздрави,
  С. Колев
  • 12 Sep 2015 00:38
  • Maria Todorova (Потребител)
  • Компания: Счетоводство
  • 0
  Да споделя как съм разбрала отговора :
  Доставчикът е физическо лице,нерегистрирано по ДДС,от Сърбия, а получателят е бълг. ЕООД ,регистрирано по ДДС -има издадена фактура с дата 31 август за 100 долара.
  1. Издаваме Протокол по чл.117 и го отразяваме в Дневника за продажби в колона 14 -ДО, и в колона 15-ДДС- както сте отговорили. Интересуваме датата на Протокола-31.08 и включваме за м.Август ?
  2. И в Дневника за покупки само в колона 9- ДО ли включваме ? ? И може ли да включа Протокола за м.Август в Дневника за покупки ?
  Обърках се с този 15 дневен срок ...
  3. И понеже е физическо лице от трета страна, не е ли по изгодно без фактура да му изплатим възнаграждението? Но дали с граждански договор или друг документ ? И какво следва от това като данъци за ЕООД-то ?  Благодаря
 • Здравейте,

  нека разгледаме казуса, който Ви е възникнал. Получавате фактура от данъчно незадължено лице от трета страна за 100$. Съгласно чл.82 от ЗДДС Вие трябва да си самоначслите ДДС чрез протокол по чл.117, като нямате право на данъчен кредит. Протоколът по чл. 117 се издава в 15 дневен срок от датата на данъчното събитие, което означава, че можете да включите протоколът в дневниците по ДДС за месец август. Тъй като фактурата от Вашия контрагент е в чуждестранна валута, при осчетоводяване трябва да покажете разчета в левовата му равностойност, който се изчислява по фиксинга на БНБ за съответния ден (при Вас дата на данъчно събитие е 31.08.2015, което означава, че ще използвате курса на долара към 31.08 - 1,74394 лв./ долар).
  Счетоводно това изглежда така:

  1. за осчетоводяване на фактурата:
  Дт Разходи за външни услуги (602) - 174,39 лв. (100$ * 1,74394)
  Кт Доставчици във валута (401) - 174,39 лв.

  2. за осчетоводяване на протокола по чл. 117:
  Дт Разходи за външни услуги (602) - 34,89 лв. (20% от ДО)
  Кт ДДС продажби (4532) - 34,89 лв.
  Забележка: Стойността на ДДС-то влиза в стойността на услугата, тъй като нямате право на ДК.
  В дневниците по ДДС това изглежда така:
  1. Дневник покупки - колона 9 - 208,28лв. (174,39 + 34,89)
  2. Дневник продажби- колона 14 - 174,39 (посочва се само ДО)
  колона 15 - 34,89 (посочва се само стойността на ДДС-то)


  Поздрави,
  С. Колев
  • 12 Sep 2015 11:08
  • Maria Todorova (Потребител)
  • Компания: Счетоводство
  • 2
  Много благодаря за нагледния и изчерпателен отговор !
  (За пръв път имам такава ситуация и се пооплетох :))

  Желая Ви спорен и ползотворен ден !
  С благодарност !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->