Veronika Draganova Veronika Draganova administrator

Съкращение след майчинствоЗдравейте,
Майчинството ми изтича на 23.12.2015 г. След разговор със собственика на фирмата, аз го уведомих, че смятам да се върна на работа на длъжността, която заемах преди. Той обаче ми заяви, че товa не е възможно, защото цитирам "няма как да кажа на служителката, която е на твоето място че съм я взел на работа само за 2 год. (тоест периода,в който тече майчинството ми)

Знам, че това не е основание за прекратяване на трудово-правните ни взаимоотношения. Знам и че съм защитена от закона по чл.333, ал.1, т.1 от КТ, но той ми "предложи" да си взема полагаемият ми платен годишен отпуск след изтичане на майчинството ми и после със съответните документи да ме съкрати, но не по "взаимно съгласие", а поради намаляване обема на работа, за да мога, както се изрази той, да ползвам 1 год. парични обезщетения, а не 4 мес. само.

Договорът ми е по чл.67, ал.1, т.1. Какво мога да предприема, за да оспорвам решението му, макар че не ми се връща на работа при такива обстоятелства? Искам да знам, ако се стигне до съд, какви биха били последствията за него и мога ли да сe боря за друг вид обезщетение като искане от моя страна, а не конкретното връщане на работа?Отговори

 • Здравейте,

  при прекратяване на трудовото Ви правоотношение на оснвание чл.328, ал.1, т.3 - поради намаляване обема на работа, работодателят е длъжен да Ви отправи писмено предизвестие по чл. 326, ал. 2 - при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Тъй като Вие сте жена, която отглежда дете до 3-годишна възраст, законът и по-специално Кодекса на труда Ви защитава при уволнение (чл.333, ал. 1, т.1), което означава, че работодателят е длъжен да поиска разрешение от ГИ по труда, за да прекрати договора Ви на основание чл.328.
  При прекратяването на договора на това основание работодателят е длужен да Ви изплати следните обезщетения:
  - Ако работодателят не спази дължимия срок на предизвестие, то работникът или служителят има право на обезщетение по чл. 220, ал. 1 КТ - в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието.
  - Работодателят Ви дължи и обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ, което се изплаща в резултат на прекратяването на трудовия договор, поради съкращаване на щата или намаляване обема на работа на работник или служител, който е останал без работа или е постъпил на работа след уволнението с по-ниско трудово възнаграждение. Обезщетението се изплаща за срок не повече от 1 месец, освен ако не е предвидено обезщетение за по-дълъг срок.
  - Съгласно чл. 224, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. Тъй като Вие сте били в отпуск поради бременност и раждане, давността за ползване на платения годишен отпуск за изминал период започва да тече от момента, в който основанието за прекъсването му не е на лице, което означава, че при прекратяване на договора Ви се полага обезщетение за целия неизползван отпуск.

  Колкото до другия Ви въпрос - в случай, че работодателят не изплати дължимите обезщетения, то работникът или служителят има право да претендира изплащането им по съдебен ред в 3-годишен давностен срок от прекратяване на трудовия договор. Работникът или служителят има право да оспорва законосъобразността на прекратяването на трудовия договор пред работодателя или пред съда в 2-месечен срок от датата на прекратяването.

  Допълнителна информация по такъв тип казус можете да намерите в:
  Писмо Изх. № 94-РР-148 от 17.02.2009 г. на МТСП
  Относно: Основанието за Прекратяване на Трудов Договор, Поради Съкращаване на Щата

  Поздрави,
  С.Колев
 • В допълнение искам да Ви информирам, че при прекратяване на договора Ви на основание чл.328, ал. 1, т.3, имате право на обезщетение от Бюрото по труда на база Вашия стаж, тъй като това основание за прекратяване на трудов договор НЕ попада в обхвата на чл.54б от КСО, в който е предвиден минимален размер за минимален срок обезщетение за безработица.

  Поздрави,
  С. Колев
 • Благодаря за отговора.Тоест,паричното обезщетение зависи от трудовият стаж и ще бъде минималният размер от 4 месеца,така ли? А на какво основание трябва да бъда съкратена(или няма такова)за да взимам парични обезщетения за 12 месеца?
 • Здравейте,

  точно обратното имах предвид, ако управителят на фирмата Ви съкрати на основание чл. 328 от КТ, то тогава Вие ще имате право на обезщетение за безработица в размер 60 на сто за период, които се определя на база осигурителния стаж.
  За справка погледнете таблиците в чл. 54б и чл. 54в от Кодекса за социално осигуряване, в които ще видите в зависимост от осигурителния си стаж за какъв период бихте получавали обезщетение, тъй като периода от 12 месеца, който сте посочили, се отнася до работещи с натрупан осигурителен стаж - 25 години.

  Поздрави,
  С. Колев
 • Blagodarq za iz4erpatelniqt otgovor i hubav den
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->