Полина Кирилова Полина Кирилова счетоводител

Обещетение при пенсиониране на учителДобър ден!
Имам учител, на който му предстои пенсиониране и има повече от 10 год. в детска градина. Обезщетението, което му се полага е в размер на 8 брутни заплати. Изчисляването на това обезщетение включва: осн.заплата, клас, ПКС (ако има такова). СБКО влиза ли в изчислението на това обещетение по по чл.222, ал.3 от КТ и чл.28, ал.3, т.2 от КТД?Отговори

 • Здравейте г-жо Кирилова,
  обезщетението по чл. 222, ал. 3 се определя на база брутното трудово възнаграждение, както сте посочили. Структурата на брутната работна заплата е определена в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, по-конкретно в чл. 3. Там е посочено, че брутната заплата се състои от основната работна заплата и допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредба, друг нормативен акт или допълнителни възнаграждения, определени в индивидуален или колективен трудов договор.
  Всичко останало, което е възнаграждение с непостоянен характер или е взето решение например за разпределяне на коледен бонус, не се включва в брутното трудово възнаграждение, за целите на определяне на това обезщетение.
  Добавката за СБКО се определя на годишна база и се гласува от всеки един колектив, как и дали да се изплаща или да се предоставя под формата на ваучери или да се ползва от колектива за някакви общи мероприятия. В този смисъл тази добавка не би следвало да се включва в брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетението по чл. 222.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->