Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Случаи, Когато Не е Задължително Издаването на Фактура по ЗДДС

Публикувано на: 21.10.2010

• Получаване на лихви и неустойки, имащи обезщетителен характер;

• Когато получателят е данъчно незадължено физическо лице;

• Доставка на финансови услуги;

• Доставка на застрахователни услуги;

• Продажба на самолетни билети;

• Доставка на услуги, извършвани по електронен път, от доставчици извън ЕС;

• Доставки от физически лица, нерегистрирани по ЗДДС, различни от еднолични търговци, когато се издава сметка за изплатени суми или друг документ или издаването на документ не е задължително.


_____________________________________________________________________________________

Настоящата публикация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Крестън БулМар предоставя счетоводни, бизнес, финансови, инвестиционни, правни, данъчни или други професионални консултации или услуги. Тази публикация не замества предоставянето на подобни професионални съвети или услуги, нито следва да бъде използвана за основа на каквото и да е решение или действие, което може да повлияе на Вашите финанси или бизнес. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант. Крестън БулМар не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, претърпени от лице, осланящо се на настоящата публикация.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->