димо димов димо димов Потребител

Разликата между напускане по взаимно съгласие и по чл.327, ал.1, т.2Здравейте!
След като ми приеха заявлението за напускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТ ме извикаха след една седмица в офиса на фирмата и ми дадоха молба да разпиша по взаимно съгласие да си оттегля моето заявление. Утре щели да ми изплатят дължимото възнаграждение. Казах им, че до утре има време и ще говорим тогава.

Каква е разликата при напускане на работа по чл.327, ал.1, т.2 и по взаимно съгласие от КТ? Да си оттегля ли заявлението според вас?Отговори

 • Здравейте,

  разликата между двете основания за прекратяване на трудов договор е огромна.
  Да започнем с прекратяването по взаимно съгласие или чл.325 от КТ. При него страната, към която е отправено предложението в 7- дневен срок трябва да изрази съгласие за прекратяването, ако не го стори се приема, че е налице несъгласие. При прекратяване на договора по взаимно съгласие се дължи само обезщетение за неизползван годишен отпуск по чл. 224.
  При основание за прекратяване на договора без предизвестие, поради забавяне на заплащането или неизплащане - чл.327, ал.1 т.2 - Вие можете да прекратите трудовия си договор без да спазвате предизвестието, предвидено в трудовия договор, а най-важното, което може би и Вашия работодател се стреми да избегне, е изплащане на обезщетението по чл. 221 - когато работодателят е длъжен при прекратяване на договора на основание чл.327 да Ви изплати като обезщетение една брутна заплата. Освен това Ви се полага и обезщетение по чл.224 за неизползван отпуск.
  И не на последно място, ако прекратите договора си по взаимно съгласие (чл.325) при евентуално желание от Ваша страна за получаване на обезщетение от бюрото по труда, то тогава Ви се полага минимално обезщетение (7,20лв/ден) за минимален срок (4 месеца), докато при прекратяване на договора на основание чл. 327, ал.1, т.2, то тогава ще получавате обезщетение за безработица на база осигурителния стаж за срок между 6 и 12 месеца в размер 60% от среднодневното Ви брутно трудово възнаграждение.

  Поздрави,
  С. Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->