Теодор Красимиров Теодор Красимиров Потребител

Обезщетение от трудовата борсаИмам 4 години стаж в мелничен цех, на безсрочен договор, след което подписах допълнително споразомение по чл.68, ал.1, т.2 до завършване на определена работа. След това ми издадоха заповед по чл325, ал.3 и с изтичане на уговореният срок съм освободен от работа.

Колко месеца ще бъда на борсата и какво ще е месечното ми обезщетение?Отговори

 • Здравейте,

  при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал.1, т.3 имате право на обезщетение от бюрото по труда на база осигурителния си стаж.
  Важно е да се отбележи, че право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
  1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или
  пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
  3.не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс.

  Размерът на дневното парично обезщетение за безработица е в
  размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица (за 2015г. - 7,20лв./ден), а паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:
  - до 3 год. стаж : 4 месеца
  - от 3 до 5 год. стаж : 6 месеца
  - от 5 до 10год. стаж : 8 месеца
  - от 10 до 15год. стаж : 9 месеца
  - от 15 до 20год. стаж : 10 месеца
  - от 20 до 25год. стаж : 11 месеца
  - над 25 год. осиг. стаж : 12 месеца

  Имайки предвид гореизложеното - щом Вашия договор е прекратен на основание чл. 325, ал.1, т.3 и ако предположим, че е спазено изискването за внасянето и/или начисляването на осигурителните Ви вноски, при осигурителен стаж 4 години, то тогава следва, че ще получавате обезщетение в продължение на 6 месеца, а размерът е 60% от от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски (ако допуснем, че сте получавали заплата 1000лв., то тогава ще получавате 600лв месечно обезщетение в продължение на 6 месеца)

  Поздрави,
  С. Колев
 • Благодаря Ви за пълният,точният и ясният отговор!Всичко хубаво! :)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->