Мариета Иванова Мариета Иванова Счетоводител

Обезщетение чл.222, ал.3Наш служител е освободен на 02.09 по чл.327, т.2 във връзка със забавяне на трудово възнаграждение. След като отиде да се регистрира за получаване на обезщетение за безработица, лицето разбира, че е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. На 14.10 постъпва молба за изплащане на 2 заплати поради пенсиониране. Има ли право на обезщетение по чл.222, ал.3?Отговори

  • Здравейте,

    съгласно чл.222, ал. 3 от КТ ,при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж и единствено при релано прекратяване на трудовото правоотношение, защото след промените в КСО документи за пенсиониране могат да се подават в НОИ без да се прекратява фактически ТД на служителя, но тогава работодателят няма задължение за изплащане на обезщетението до реалното прекратяване на договора.

    Поздрави,
    С. Колев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->