Юлияна Георгиева Юлияна Георгиева застраховател

Молба за напускане по електронна пощаЗдравейте,
Пуснах си молбата за напускане по имейл, тъй като Управителите на фирмата са в Пловдив, а за мен е важно да ми тече предизвестие. По телефона получих потвърждение, че срокът тече. Има ли причина да се притеснявам, че нямам писмен отговор и входящ номер на молбата?Отговори

 • Здравейте,

  когато говорим за напускане по взаимно сългасие (чл. 325, ал.1, т.1 от КТ) - страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието, т.е. двете страни трябва писмено да изразят своето съгласие.
  В допълнение, при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал.1, т.1 от КТ, работникът/служителят има право на обезщетение за неизползваната част от полагащия му се платен годишен отпуск (чл 224 от КТ)

  Поздрави,
  С. Колев
 • Да уточня в молбата съм посочила дата, на която искам да ме освободят, ако не датата на молбата да се счита за начало на месеца, който дължа предизвестие. Въпросът ми е, че не получих отговор от тях по имейл, а по телефона. Възможно ли е да кажат в края на месеца, че не ме освобождават, защото не са ми потвърдили. Да си изискам ли писмено потвърждение или входящ номер на молбата.

  Благодаря предварително!
 • Здравейте,

  в чл.325,ал.1, т.1 от КТ именно това се казва, че страната към която е отправена молбата за прекратяване (в този случай - Вашия работодател) има 7- дневен срок, в който да изкаже съгласие за прекратяване на трудовото правоотношение,като това трябва да е в писмена форма. В практиката е прието управителят на фирмата да изкаже мнение, като напише текст върху самата молбата, например " Да, съгласен", да постави дата и да се подпише, или да издаде протокол, който да бъде входиран в деловодството на фирмата.
  Съветвам Ви да изискате подписано и подпечатано от управителя или от упълномощено от него лице копие от молбата си за прекратяване на трудовия договор.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->