Надежда Бобева Надежда Бобева ФорКом Потребител

Грешка при подаването на Декларация 6При подаване на Декларация 6 за обявяване на внесения ДОД съм допуснала следната грешка - в т.9 е записан месецът, за който се отнася данъка, а не месецът, в който е изплатен.

Пример: начислен и внесен ДОД за м.06.2015г. на 01.07.2015г. В т.9.1 на Декларация 6 е записан м.Юни 2015г. Като период в Декларация 6 при подаването и в НАП е записан м.06.2015г.

Трябва ли да подам коригираща Декларация 6? Каква е процедурата?

Отговори

 • Здравейте,

  когато е подадена некоректно попълнена декларация обр. № 6 с грешка в т. 9 месец и година и грешка в т. 18 трябва да направите следното:

  1. Подава се една декларация обр. 6 с грешните данни (Коригираща
  Декларация 6): с код корекция: „К“. В поле дата на изплащане/начисляване: Посочва се сгрешената дата от редовната декларация
  Влизат данните от месец: (yyyymm):Посочва се сгрешеният месец от редовната декларация, а в полетата на точки от 10 до 17 се попълват нули.
  2. Подава се друга декларация обр. № 6 с верните данни
  Код корекция: „0“, а в поле Дата на изплащане/начисляване: Посочва се вярната дата, влизат данните от месец: (yyyymm):Посочва се верният месец
  В полетата на точки от 10 до 17 се попълват коректните данни.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Благодаря Ви за отговора!

  Но понеже грешката е допусната за минал месец, мога ли да изпълня процедурата в настоящия? ( не зная дали стана ясно това от примера)

  Благодаря Ви!
 • Здравейте,

  информация относно сроковете за корекция на Д1 и Д6 ни предоставя НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА. В чл.6а, ал.9 на наредбата се казва, че Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2, 3 и 4, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й. След изтичане на срока, корекция се извършва след разрешение на НОИ.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->