Станка Балъкова Балъкова Станка Балъкова Балъкова пенсионер

Прекратяване на трудов договорЗдравейте!
Аз съм пенсинерка от 2014 г. От 16.09.2015 г. съм назначена на работа във фирма, като хигиенист по чл.67, ал.1, т,1 от КТ, с договореност между страните по договора за изпитателен срок от 6 месеца. Работата не ме устройва и искам да напусна.

При този тип договор трябва ли да подавам едномесечно предизвестие? Не е изрично упоменато в трудовия договор, но има клауза,че за всички неуредени обстоятелства по договора, се прилагат разпоредбите на КТ. Ако реша да напусна преди изтичане на изпитателния срок, ще има ли някакви санкции за мен от страна на работодателя и какви ще са те? Посъветствайте ме какво мога да предприема.Отговори

 • Здравейте,

  от гореизложената информация е видно, че Вие работите по бесрочен трудов договор (чл. 67, ал.1, т.1 от КТ) със срок на изпитване 6 месеца (чл.70, ал.1 от КТ).
  Важно е да знаете, че съгласно ал. 2 в договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване - в полза на работодателя или в полза на служителя. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.
  Друга важна особеност на тези договори е, че през време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор, което означава във Вашия случай, че трябва да видите в трудовия Ви договор, в чия полза е уговорен срокът на изпитване.
  Ако е уговорен в полза на Вашия работодател, то тогава последният има право в срока на предизвестието (до 6 месеца от датата на сключване) да прекрати договора без писмено предизвестие.
  Ако е уговорен във Ваша полза, то тогава Вие имате право в срока на предизвестието (до 6 месеца от датата на сключване) да прекратите договора без писмено предизвестие.
  Ако в договора не е уговорено, в чия полза е уговорен срокът на изпитване, то тогава се прилагат стандартните изисквания на кодекса на труда - т.е. за да прекратите договора си е необходимо да известите Вашия работодател писмено чрез молба за прекратяване на трудовия договор в законовия срок - 1 месец по-рано, а той е длъжен в 7-дневен срок да изкаже своето мнение, в противен случай се приема, че има отказ.
  За справка: чл.67, чл.70, чл.71 и чл. 325, ал.1, т.1 от КТ

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • В допълнение бих казал, че ако решите да напуснете работа, преди изтичане на едномесечния срок на предизвестието, попадаме в хипотезата на чл.220 от кодекса на труда, според който - страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна (в този слъчай Вашия работодател) обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието (1 месец).

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->