Дарина Младенова Дарина Младенова Kreston BulMar Потребител

Плащания през виртуален ПОС терминалЗдравейте!
От този месец имаме внедрен ПОС терминал в електронния ни магазин, който пуснахме съвсем скоро. Имаме регистрация по ДДС, но тъй като до сега винаги сме получавали плащанията по банков път, нямаме касов апарат. Плащанията през виртуалния ПОС терминал минават през БОРИКА. Четох доста по темата, както и обстойно чл. 118 от ЗДДС и множество негови тълкuвания, но реално никъде нямаше категорично мнение.

Трябва ли да се издава касова бележка за тези суми, след като реално нямаме търговски обект или склад? Всичко става отдалечено - поръчката, плащането, получаването на стоката с куриер. Не планираме отваряне на физически обект.

До тук имаме не повече от 20 плащания, защото го внедрихме този месец, като за тях сме издали фактури за плащане по банков път на съответните клиенти (физически лица). Ако този вариант е възможен, трябва ли за всяко отделно плащане да се пуска отделна фактура (всички клиенти са физически лица)?Отговори

 • Здравейте,

  когато говорим за разплащания чрез ПОС- терминал, трябва да обърнем внимание първо на чл. 118, ал. 1 на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (обн. ДВ. бр.63/2006г., изм. бр.86/200бг., бр.105/2006г., бр.108/2006г.) задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
  Съгласно ал. 2 към чл. 118 от ЗДДС фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
  Прилагането на чл. 118 от ЗДДС, както и условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ. бр. 106/2006 г., изм.бр.7/2007 г.).
  В допълнение през 2006г. се публикува НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА, като съгласно чл. 25 от Наредба № Н-18/2006 г. независимо от документирането с първичен счетоводен документ лицата задължени да използват фискално устройства издават фискална касова бележка за всяка продажба с изключение на случаите, когато плащането е по банков път. Фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането, като задължително се предоставя на клиента едновременно с получаване на плащането.
  На последно място има и доста тълкувания на НАП, като например Изх. № 24-33-143/ 31.03.2007.
  С оглед на гореизложените факти и нормативна уредба, следва всяко плащане, включително когато е извършено чрез РОS-терминал подлежи на регистриране чрез фискално устройство като част от оборота на търговския обект.
  В допълнение мога да добавя, като част от приетата практика, че във фирми, които извършват онлайн търговия, без да имат реален търговски обект, като плащанията се извършват чрез РОS-терминал или наложен платеж, фирмата е длъжна да има касов апарат и съответно да води книга за дневните финансови отчети.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->