Краси Драганова Краси Драганова ФорКом Счетоводител

Предписание за възнаграждение по ГДЗдравейте, от 2013 година работя на граждански договор към една бюджетна институция (второстепенен разпоредител към общината). На одита от общината ни констатираха и направиха предписание, че възнаграждението ми е много високо - 350 брутно), при което възнаграждението ми бе намалено на 260. Да допълня, че възнаграждението 350,00 е от 2008 год. и от тогава не се е променяло.

Има ли право одита да прави предписания за намаляване на възнаграждение по граждански договор? Доколкото знам сумата по гражданския договор се договаря м/у работодател и изпълнител и при ГД няма минимални и максимални размери на възнаграждението. И ако отговора е не, къде и как мога да оспорвам доклада на одита?Отговори

  • Здравейте,

    Така наречените граждански договори са сключват най-често въз основа на закона за задълженията и договорите. Според разпоредбите, на който страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. В този ред на мисли няма и ограничения за размера на възнаграждението по договора. Всичко е въпрос на комуникация между страните и взаимна договорка.

    А що се касае до одитрското мнение, то следва да бъде аргументирано и обосновано. И най-често тези, към които е отправено, в случая Вашия възложител, се съобразяват с него и го спазват. Затова и бих Ви посъветвал преди да тръгнете да го оспорвате, задължително да се запознаете с мотивите, които са го наложили и да подходите внимателно.

    Поздрави,

    Николай Иванов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->